TC Hippo werkt toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de tennisbanen. Naast de 1,5 meter maatregel zal de vereniging elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM.
Deze aanvullende richtlijnen zijn samengesteld door de KNLTB in samenwerking met verenigingsfunctionarissen en leraren. Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.
Vanaf het moment dat ons tennispark weer (gedeeltelijk) open gaat voor onze leden staat veiligheid voorop voor onze leden, leraren en vrijwilligers. Om dit te kunnen waarborgen worden er ook in deze tweede fase een aantal maatregelen gehanteerd, waarmee wij als vereniging, de leden en leraren op een veilige manier kunnen gaan tennissen. Deze maatregelen zijn een advies van de KNLTB. Daarnaast zal de KNLTB haar leden en verenigingen nadrukkelijk informeren over de (nieuwe) voorwaarden van een 1.5 meter samenleving. De gemeente heeft op basis van de ingediende protocollen haar goedkeuring afgegeven waardoor het openstellen van onze vereniging weer mogelijk is.

FASE 2

Doelgroepen

Fase 2 geldt vanaf 11 mei tot niet eerder dan 1 juni en bestaat uit de volgende doelgroepen:

Richtlijnen – verenigingen

Breedtesport specifiek voor tennis. Lees eerst goed het Algemene Protocol Verantwoord Sporten door. Hieronder worden alleen de aanvullende richtlijnen voor tennis.
Onze vereniging corona-proof
 • Het tennissen moet voor alle jeugd tot en met 18 jaar altijd onder toezicht plaatsvinden van een leraar of toezichthouder. Denk hierbij ook aan eigen leden die als vrijwilliger de rol van toezichthouder op zich kunnen nemen. Zonder toezichthouder geen tennis tot en met 18 jaar!
 • Alle gedragsregels en richtlijnen hangen duidelijk aan het begin van het park, bij de entree, en op de ramen van de kantine.
 • De kantine is alleen open voor gebruik van het toilet. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten voor omkleden en douchen. Wel kan er van het fonteintje in de kleedkamer gebruik worden gemaakt om de handen te wassen
 • Het organiseren van interne wedstrijden/ wedstrijdvormen (niet club overstijgend) op de vereniging is mogelijk. Met inachtneming van de algemeen geldende regels en aansluitend op de overige richtlijnen, dus alleen enkelspel.

 

Reserveren van een baan verplicht!
 • Om er voor te zorgen dat we de minimale afstand van 1,5m kunnen waarborgen zijn wij genoodzaakt de toestroom van tennisser te regulieren. Dit doen wij door het reserveren van de baan verplicht te stellen. Zonder reservering geen tennis.  Hiermee voorkomen wij onnodige vervoersbewegingen op, naar en van het park.
 • Iedereen moet vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren:
 • Jeugd tot en met 12 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; geen maximaal aantal spelers per baan. Vrijwilligers die als toezichthouder willen optreden kunnen zich aanmelden bij de club via tennisclubhippo@gmail.com. Dit kunnen ouders of verzorgers zijn van de junioren of senioren die een uurtje over hebben. Alle hulp is welkom en tenniservaring is niet nodig. U wordt door ons geïnstrueerd over maatregelen, wijze van toezicht houden en andere relevante zaken die van belang zijn.
 • Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 4 spelers per tennisbaan. Vrijwilligers die als toezichthouder willen optreden kunnen zich aanmelden bij de club via tennisclubhippo@gmail.com. Dit kunnen ouders of verzorgers zijn van de junioren of senioren die een uurtje over hebben. Alle hulp is welkom en tenniservaring is niet nodig. U wordt door ons geïnstrueerd over maatregelen, wijze van toezicht houden en andere relevante zaken die van belang zijn.
 • Volwassen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen; zonder toezichthouder (enkelspel dus)
  • Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.
 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.

Richtlijnen voor Tennis

Veilig de baan op principes
 • Vanaf 13 jaar, houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar.
 • De vereniging is alleen open voor vrij spelen (mits er van te voren een baan is gereserveerd) en trainen.
 • De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.
 • Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben.
 • Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.

 

Voordat je gaat spelen
 • Iedereen moet vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren.
 • Volwassenen van 19 jaar of ouder mogen alleen een baan reserveren voor 1 op 1 vrij spelen.
  • Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen/padellen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

 

Tijdens het spelen
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

 

Na het spelen
 • Ga na het spelen direct naar huis.

Richtlijnen voor Leraren

 • Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar geldt geen maximaal aantal leerlingen per baan.
 • Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan.
 • Voorkom zoveel mogelijk dat jeugd tot en met 12 jaar en tot en met 18 jaar bij elkaar in dezelfde lesgroep zitten.
 • Indien er toch leerlingen van de twee verschillende leeftijdsgroepen voor de jeugd (tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar) in één lesgroep zitten, zijn er twee opties:
  • De 1,5 meter geldende regels voor 13 tot en met 18 jaar worden gehanteerd voor de hele groep, waarbij wij adviseren om de verschillende leeftijdsgroepen indien mogelijk op aparte banen te laten trainen.
  • Lesgroepen worden opnieuw ingedeeld waarbij jeugd tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar apart trainen
 • Bij trainingen voor volwassenen van 19 jaar en ouder: maximaal 4 spelers per tennisbaan.
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1.5 meter afstand te garanderen.
 • Tennis specifieke fysieke trainingen zijn toegestaan.
 • Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.
 • Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.
 • Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.
 • Leerlingen zijn alleen kort voor aanvang van de les aanwezig.
 • Na afloop gaan leerlingen meteen weer naar huis.