Kantinediensten

Kantinedienst

Naast het feit dat het in onze kantine heel gezellig is, is de kantine-omzet een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Invulling van de kantinedienst is daarom cruciaal. We hebben gemerkt dat hier het afgelopen jaar wel eens te licht over werd gedacht waardoor sommige diensten niet zijn gedraaid. Dat is zonde want daardoor ontstaat er veel wroeging bij de leden die wel aan hun verplichting voldoen en bovendien lopen we als vereniging op die manier omzet mis. Omzet die we hard nodig hebben. Dit jaar hebben Diana, Dorothy en Roy zich gebogen over de indeling. Namens het bestuur een verzoek aan jullie om hier verantwoordelijk mee om te gaan en invulling te geven aan

LET OP!

Het kan niemand ontgaan zijn dat het alcoholbeleid in Nederland door de overheid verder is aangescherpt. Lokale overheden zijn hierbij belast met het toezien op de naleving van dit beleid. Ook de gezamenlijke sportbonden in Nederland waaronder het KNLTB, hebben hun lid-verenigingen opgeroepen om de gang van zaken in sportkantines verder aan te scherpen gericht op verantwoorde alcoholconsumptie. 

Zo moet ieder TC Hippo lid dat bardiensten draait, kennis hebben van de basisregels inzake verantwoord alcohol schenken. En de aanwezigheid van die kennis dient aan eventuele controleurs van de gemeente ook te worden aangetoond. Voor ieder lid dat bardienst draait moet er daarom een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) zijn, wat bij controle getoond kan worden. Is dit niet aanwezig, dan kunnen we hier als vereniging een boete voor krijgen.

Om dit te voorkomen, vraagt de kantinecommissie aan ALLE LEDEN die ouder zijn dan 16 jaar en ingedeeld staan voor kantinediensten, het IVA-certificaat te behalen. Dit kan heel eenvoudig door een korte online training op de site van NOC*NSF. 

Lees op deze pagina de tabbladen met de geldende regels rondom verantwoord alcoholschenken zorgvuldig door en doe de test. Mocht u een foutief antwoord gekozen hebben, dan kan dit weer aangepast worden. U dient de test succesvol af te sluiten om een IVA-certificaat op uw naam te behalen. Bij het e-mailadres van de kantinecommissie vul je in: kantinedienst.tchippo@gmail.com en bij naam barverantwoordelijke kan je “Kantinecommissie” invullen.

Na het behalen van de test wordt het certificaat automatisch per e-mail naar uzelf en naar de kantinecommissie verstuurd. Deze certificaten worden dan verzameld in een map, die in de kantine aanwezig zal zijn. Bij een eventuele controle kunt u de controleur naar deze map verwijzen.