Kantinedienst

Naast het feit dat het in onze kantine heel gezellig is, is de kantine-omzet een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Invulling van de kantinedienst is daarom cruciaal. Afgelopen jaar en het begin van dit jaar heeft COVID er voor gezorgd dat deze inkomsten zeer beperkt zijn gebleven. Nu de versoepelingen steeds verder worden doorgevoerd en de terrassen en kantines weer open mogen wordt het tijd om de kantinediensten in te stellen.

Anders dan jullie voorgaande jaren van ons gewend zijn, hebben we er dit jaar voor gekozen om geen aanvoerders en ploegjes te maken maar iedereen op een bepaalde dag in te delen. Daarnaast zijn er maar 3 dagen kantinedienst, nl de dinsdag, woensdag en donderdag. Dat betekent niet dat de kantine op maandag en vrijdag gesloten is. Deze dagen is de kantine gewoon geopend. Het openen en sluiten gebeurd dan door de vaste tennisploeg van die avond.

Wat wel het zelfde is, is dat je naast de kantine werkzaamheden zelf verantwoordelijk bent voor de ruilingen wanneer je niet kunt en de overgave van de kantinesleutel aan de volgende kantinedienst. Voordat je als lid een kantinedienst mag uitvoeren moet je in het bezit zijn van het IVA-certivicaat. Kijk op de website voor meer informatie hierover. Tijdens de dienst zijn er bepaalde werkzaamheden die moeten worden uitgevoerrd. Zo moeten de voorraden in de kantine worden aangevuld. (Let ook op de houdbaarheid), verder moeten de plantjes op het terras (indien aanwezig) voorzien worden van water. De algehele staat van de kantine, kleedkamers, en terras ordelijk en netjes zijn. Stoelen aangeschoven, tafels afgenomen,  aanrecht schoon en opgeruimd, vloer geveegd, terras opgeruimd en netjes. Vuilniszakken geleegd. (zowel binnen als buiten).

LET OP!

Het kan niemand ontgaan zijn dat het alcoholbeleid in Nederland door de overheid verder is aangescherpt. Lokale overheden zijn hierbij belast met het toezien op de naleving van dit beleid. Ook de gezamenlijke sportbonden in Nederland waaronder het KNLTB, hebben hun lid-verenigingen opgeroepen om de gang van zaken in sportkantines verder aan te scherpen gericht op verantwoorde alcoholconsumptie. 

Zo moet ieder TC Hippo lid dat bardiensten draait, kennis hebben van de basisregels inzake verantwoord alcohol schenken. En de aanwezigheid van die kennis dient aan eventuele controleurs van de gemeente ook te worden aangetoond. Voor ieder lid dat bardienst draait moet er daarom een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) zijn, wat bij controle getoond kan worden. Is dit niet aanwezig, dan kunnen we hier als vereniging een boete voor krijgen.

Om dit te voorkomen, vraagt de kantinecommissie aan ALLE LEDEN die ouder zijn dan 16 jaar en ingedeeld staan voor kantinediensten, het IVA-certificaat te behalen. Dit kan heel eenvoudig door een korte online training op de site van NOC*NSF. 

Lees op deze pagina de tabbladen met de geldende regels rondom verantwoord alcoholschenken zorgvuldig door en doe de test. Mocht u een foutief antwoord gekozen hebben, dan kan dit weer aangepast worden. U dient de test succesvol af te sluiten om een IVA-certificaat op uw naam te behalen. Bij het e-mailadres van de kantinecommissie vul je in: kantinedienst.tchippo@gmail.com en bij naam barverantwoordelijke kan je “Kantinecommissie” invullen.

Na het behalen van de test wordt het certificaat automatisch per e-mail naar uzelf en naar de kantinecommissie verstuurd. Deze certificaten worden dan verzameld in een map, die in de kantine aanwezig zal zijn. Bij een eventuele controle kunt u de controleur naar deze map verwijzen.